Börja med steg ett och jobba dig uppåt. 

miljötrappa färg.jpg

Vi kan    klara av det

Det görs mycket för miljön och ändå alldeles för lite.

Hur ska man agera? Hur ska man prioritera? Vad ska man satsa på? 

Miljötrappan är en hjälp.

Om 12 år. En miljöutopi.

Miljöpolitik bygger på tre FN-konventioner som de flesta länderna har anslutit sig till:  Försiktighetsprincipen, klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

För länkar till konventionerna se ”Andra miljösidor m m” i toppmenyn.

Gör inte sådant som skadar miljön. Istället ska vi göra sådant som är bra för miljön

Vi vet vad vi måste göra. Vi vet hur det kan göras. Det vetenskapliga och tekniska läget är tämligen klart.

Det politiska läget matchar inte. Vi behöver stötta politikerna och kräva konkreta åtgärder.

Bollen ligger hos politikerna. Vi måste kräva att de sparkar på bollen och vi måste hjälpa dem att slå bollen åt rätt håll. Vi ska tillsammans lära oss att sätta många miljöbollar i krysset.

Principen att ta ett steg i taget kan kanske göra så att man tror att man inte behöver göra något för tillexempel hållbarhet. Vi menar att trappstegen gör det enklare att ta till sig kunskapen. Den som vill kan i stället se de fem stegen som fem pelare, det fungerar också bra.

Basfakta om miljö

Prenumerera på Miljötrappans informations brev klicka