top of page
008.jpg
000+10(1).jpg

Inga fossila bränslen. Tillräckligt stora reservat. Kontroll över kemikalier.

Korta informativa utbildningsbrev här

Tre FN-konventioner

Miljöpolitik bygger på tre FN-konventioner som de flesta länderna har anslutit sig till: 

Försiktighetsprincipen, klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

För länkar till konventionerna se ”Andra miljösidor m m” i toppmenyn.

IPCC är FN´s klimatpanel och består av de mest framstående klimatforskarna från hela världen.

COP är FN-ledda möten där länderna kommer överens hur man ska stoppa uppvärmningen och hur man ska nå konvention om biologisk mångfald.

De planetära gränserna se steg 4, kretslopp.

Synergieffekter.
Vi har tur! Klimatåtgärder, skyddandet av biologisk mångfald och stoppandet av skadliga kemikalier. Allt detta går hand i hand.

Läs mer om elproduktion.

Vind, sol och vågor här. Kärnkraft här. Energilagring här. Sammanfattning här

Miljö hubb.png

MIljöhubben

Vi menar att trappstegen är det mest pedagogiska sättet att ta till sig kunskapen.

Den som vill kan i stället gå via Miljöhubb. Där kan du själv hitta den kunskap du vill ha.

Du kan också besöka vår e-utbildning. Aktuella miljöfrågor. Här

miljötrappa färg.jpg

Gör inte sådant som skadar miljön. Istället ska vi göra sådant som är bra för miljön.

Modern beteendeforskning visar att vi människor agerar på kortsiktiga belöningar. Det är därför nödvändigt att handlingar som är bra för miljön belönas på kort sikt. Det är politikernas ansvar att skapa sådana strukturer. Det är också bra om sådant som är dåligt för miljön på lång sikt bestraffas med omedelbara avgifter. Det är de kortsiktiga belöningarna som  som styr vårt handlande.

Vi vet vad vi måste göra. Vi vet hur det kan göras. Vi vet också att om vi inte gör det som måste göas så blir det dyrt, väldigt dyrt. Det vetenskapliga. ekonomiska och tekniska läget är tämligen klart.

Det politiska läget matchar inte. Vi behöver stötta politikerna och kräva konkreta åtgärder.

Bollen ligger hos politikerna. Vi måste kräva att de sparkar på bollen och vi måste hjälpa dem att slå bollen åt rätt håll. Vi ska tillsammans lära oss att sätta många miljöbollar i krysset.

Reflektion

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Miljöåtgärder ska bygga på vetenskaplig grund och det som måste göras skall göras.

"Diplomati är bättre än förhandling. Då kan man gemensamt söka efter bra lösningar"

Man ska söka efter bra lösningar. Med bra lösningar behöver man inte förhandla och kompromissa. Bra lösningar bygger på saklig grund och ska genomföras.

000+5.jpeg
bottom of page