20200522_103141.jpg

Miljötrappan är en pedagogisk kunskapsbank.

Miljöhubben ett enklare sätt klicka

20200522_103141.jpg
20200522_103141.jpg
miljötrappa färg.jpg
miljötrappa_svartvit.jpg

Tre FN-konventioner

Miljöpolitik bygger på tre FN-konventioner som de flesta länderna har anslutit sig till:  Försiktighetsprincipen, klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

För länkar till konventionerna se ”Andra miljösidor m m” i toppmenyn.

En video som sammanfattar läget idag. klicka 

MIljöhubben

Vi menar att trappstegen gör det enklare att ta till sig kunskapen.

Den som vill kan i stället gå via Miljöhubben. Där kan du själv prioritera och du finner  länkar till det du är intresserad av.

Gör inte sådant som skadar miljön. Istället ska vi göra sådant som är bra för miljön.

Modern beteendeforskning visar att vi människor agerar på kortsiktiga belöningar. Det är därför nödvändigt att handlingar som är bra för miljön belönas på kort sikt. Det är politikernas ansvar att skapa sådana strukturer. Det är vore också bra om sådant som är dåligt för miljön på lång sikt bestraffas med omedelbara avgifter. Det är kortsiktiga belöningar som  som styr vårt handlande.

Vi vet vad vi måste göra. Vi vet hur det kan göras. Det vetenskapliga och tekniska läget är tämligen klart.

Det politiska läget matchar inte. Vi behöver stötta politikerna och kräva konkreta åtgärder.

Bollen ligger hos politikerna. Vi måste kräva att de sparkar på bollen och vi måste hjälpa dem att slå bollen åt rätt håll. Vi ska tillsammans lära oss att sätta många miljöbollar i krysset.

Reflektion

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Man ska istället söka efter bra lösningar. Med bra lösningar behöver man inte förhandla och kompromissa. Bra lösningar bygger på saklig grund och ska genomföras.

En miljöutopi.

Om 12 år.

Miljö hubb.png
Miljö hubb.png

Prenumerera på Miljötrappans informations brev klicka

  • Inga fossila bränslen

  • Tillräckligt stora reservat

  • Kontroll över kemikalier

  • Kräv bra och relevant miljömärkning

  • Mer vegetabilier, mindre idisslare

20200531_160907.jpg
miljötrappa färg.jpg