miljötrappa färg.jpg

Stöd processen, stötta med aktiviteter

För att skapa och bevara miljön så måste vi vara aktiva. Vi måste förklara för beslutsfatattare. Vi måste lära oss mer så att vi kan göra rätt.

Vi måste kräva av våra politiker att de skapar ett väl fungerande regelverk.

miljötrappa_svartvit.jpg

Se till så att ditt budskap bygger på vetenskaplig grund. Förenkla, korta ner, precisera så att det går att säga fort. Ring din politiker. Hjälp politikern     att göra rätt.

Vad ska jag göra!!?

Som konsument, privatperson eller politiker, konkreta råd  klicka

 

Ta ställning och gör så här klicka

Aktiviteter som vi kan ägna oss åt


Information, remissvar, exponering, marknadsföring, rörelse, aktivitet, berättelser, forskning, kunnande, krav, stöttning, demonstrationer, skrivelser, ta kontakt med ansvariga, PR, aritklar,  m m

Vi får de politiker som vi väljer. Vi har ansvar för vilka politiker vi väljer.

Vårt agerande är viktigt. Vissa människor har stor makt över hur miljöarbetet utförs. Vi måste stötta dessa människor, på en gång som vi kräver att de tar miljömässigt bra beslut.

När det gäller praktiskt miljöarbete så är detaljerna ofta helt avgörande för resultatet. Miljöministern sa "djävulen bor i detaljerna", så är det. Men det är också så att när vi får till detaljerna i regler och förordningar så får vi bra resultat.

Specialister inom detta område är:

Ingenjörer, tjänstemän på Naturvårdsverket, vissa på länsstyrelserna. Svenska Miljöinstitutet IVL. Se "andra miljösidor m m" i menyn

 

När det gäller kommunikation finns specialistkunskap främst på universitetens institutioner för företags- och nationalekonomi samt psykologiska institutioner.

Till förstasidan klicka   

miljötrappa färg.jpg