top of page

Hjälp politikern att göra rätt

Se till så att ditt budskap bygger på vetenskaplig grund.

Förenkla, korta ner, precisera så att det går att säga fort.

Ring din politiker.

Stöd processen, stötta med aktiviteter

Vi måste vara aktiva. Vi måste förklara för beslutsfattare.

Vi måste lära oss mer så att vi kan göra rätt.

Vi måste kräva av våra politiker att de skapar ett väl fungerande regelverk.

Vad ska jag göra!!?

Som privatperson eller politiker, konkreta råd  här

 

Ta ställning, så här

Aktiviteter som vi kan ägna oss åt


Information, remissvar, exponering, marknadsföring, rörelse, aktivitet, berättelser, forskning, kunnande, krav, stöttning, demonstrationer, skrivelser, ta kontakt med ansvariga, PR, aritklar,  m m

Men framförallt kan vi hjälpa våra politiker att fatta bra beslut, sök upp dem, kontakta dem. 

Vi får de politiker som vi väljer. Vi har ansvar för vilka politiker vi väljer.

Det enklaste sättet att göra nytta är att prata med grannar och kusiner. De du träffar kan du informera och påverka.

Vårt agerande är viktigt. Vissa människor har stor makt över hur miljöarbetet utförs. Vi måste stötta dessa människor, på en gång som vi kräver att de tar miljömässigt bra beslut.

När det gäller praktiskt miljöarbete så är detaljerna ofta helt avgörande för resultatet. Miljöministern sa "djävulen bor i detaljerna", så är det. Men det är också så att när vi får till detaljerna i regler och förordningar så får vi bra resultat.

Det lönar sig att vara envis med detaljerna.

Specialister inom detta område är:

Ingenjörer, tjänstemän på Naturvårdsverket, vissa på länsstyrelserna. Svenska Miljöinstitutet IVL. Se "andra miljösidor m m" i menyn

 

När det gäller kommunikation finns specialistkunskap främst på universitetens institutioner för företags- och nationalekonomi samt psykologiska institutioner.

Om du känner dig okunnig så kan du tryggt veta att kunskap finns på universiteten.

Ring dit!

På tre samtal når du de kunnigaste specialisterna, de gillar att dela med sig av sin kunskap.

Till förstasidan klicka   

miljötrappa färg.jpg
bottom of page