top of page

Basfakta om miljö och hållbarhet

Basfakta är bra att ha. På Miljötrappan hittar du cirka nittiofem procent av allt det som du behöver veta om miljöfrågor. Detaljer och referenser hittar du bland länkarna.

Miljötrappan

Miljötrappan är framtagen av Erik Winqvist och bygger på saklig grund.

Vi undviker diskussioner, debatter, nyheter och tveksamheter. Det som finns på Miljötrappan ska ha stöd i internationella överenskommelser och modern forskning.

Miljöpolitik bygger på tre FN-konventioner som de flesta länderna har anslutit sig till:  Försiktighetsprincipen, klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

För länkar till konventionerna se ”Andra miljösidor m m” i toppmenyn.

Reflektion

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Man ska istället söka efter bra lösningar. Med bra lösningar behöver man inte förhandla och kompromissa. Bra lösningar bygger på saklig grund och ska genomföras.

Bakgrund

När jag på nittiotalet jobbade med miljöfrågor i hus. Byggnadsskador, ohälsa på grund av innemiljön, miljöpåverkan. Då slog det mig att det sällan räckte med att ta bort det tekniska problemet.

Drabbade personer nöjde sig inte med att huset blev ”sunt”. De ville ha spektakulära åtgärder, även om de troligen var verkningslösa. Ofta var det små enkla fel som var upphovet till problemet, ändå krävde hyresgäster och husägare stora dyra och onödiga åtgärder. Jag tyckte att detta var konstigt.

 

När vi började arbeta med miljöriktigt byggande så upprepades det hela. Miljöriktigt byggande styrdes av att det skulle synas, det skulle vara spektakulärt, det skulle vara nya konstruktioner och nya idéer. Ideologi blev styrande.

 

För min del tyckte jag att man skulle bygga med tekniska lösningar som gav liten miljöpåverkan. Jag var frustrerad. Då skapade vi en modell som skulle hjälpa kunderna att prioritera mellan olika åtgärder, det blev en innemiljötrappa som vi kallade Barab-trappan eftersom företaget hette Barab AB.

 

Resultatet blev bra hus med god innemiljö och liten miljöpåverkan, jag blev nöjd. Men många blev besvikna för att deras spektakulära idéer inte förverkligades.

 

Eftersom prioriteringsmodellen fungerade bra så har jag nu tillämpat den på miljöfrågor. Det blev www.miljotrappan.se.

Jag skaffade mig också mycket erfarenheter under de år jag drev Svensk Skog och Mark AB.
En hel del av kunskapen på denna sajt tillgodogjorde jag mig när jag läste biologi på universietet. Mitt miljöengagemang har jag sedan barnsben. Jag anväder mitt miljökunnande när jag skapar scenproduktioner, det har gett mig mycket erfarenhet.
Om du tycker att något på sidan verkar osakligt eller tveksamt så hör av dig så fort som möjligt, är det fel så ändrar jag.

Jag säger som Greta Thunberg "Lyssna inte på mig, lyssna på vad forskarna säger"

Erik Winqvist

Om Svensk Miljöinformation här

Systersidor till Miljötrappan klicka    

bottom of page