Steg 3. Hälsa

Det finns många ämnen som skadar vår hälsa.

 

Det är oftast en fråga om dos och hur vi exponeras.

Många av dessa ämnen är inte skadliga för "miljön"

Exempel på några hälsoskadiga ämnen som vi bör beakta:

Radon, asbest, ciggarettrök, irriterande lukter, kväveoxid, koloxid, sotpartiklar, irriterande buller, nitriter-nitrater, många olika kolväten, VOC, Kreosot. träimpregeneringsmedel.

I många länder är följande ämnen problem: arsenik, bekämpningsmedel, radioaktiv strålning, rester från läkemedelstillverkning, fabriksutsläpp, sophögar, gruvor.

Osäkert: Hormonstörande läkemedelsutsläpp, mikroplaster. klorerade- bromerade och fluorerade kolväten som används som flamskyddsmedel, Teflon m m.

De bekämpningsmedel som används i Sverige anses inte hälsovådliga för människor, men är det definitivt för insekter.


Vissa ämnen kan ha allvarligare effekt  när de kombineras. Tillexempel anses de flesta hälsoskadliga ämnen göra större skada om man dessutom röker.

Specialister på detta steg är:

När det gäller hälsa: Läkare

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

 

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Till steg 4 klicka   

Till miljötrappans förstasida klicka   

Bild på miljötrappan i färg klicka här    

Bild på miljötrappan utan färg klicka här    

Erik Winqvists miljötrappa, får kopieras och användas fritt, källan kan gärna, men måste inte angivas. 

Tecknaren heter Ella Bäckman

info@winkir.se 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now