miljötrappa färg.jpg

Steg 3. Hälsa

miljötrappa färg.jpg

Det finns många ämnen som skadar vår hälsa.

 

Det är oftast en fråga om dos och hur vi exponeras.

Många av dessa ämnen är inte skadliga för "miljön"

Exempel på några hälsoskadiga ämnen som vi bör beakta:

Radon, asbest, ciggarettrök, irriterande lukter, kväveoxid, koloxid, sotpartiklar, irriterande buller, nitriter-nitrater, många olika kolväten, VOC, bisfenol, Kreosot, partiklar i inandningsluften. träimpregeneringsmedel.

I många länder är följande ämnen problem: arsenik, bekämpningsmedel, radioaktiv strålning, rester från läkemedelstillverkning, fabriksutsläpp, sophögar, gruvor.

Osäkert: Hormonstörande läkemedelsutsläpp, mikroplaster. klorerade- bromerade och fluorerade kolväten som används som flamskyddsmedel, Teflon m m.

De bekämpningsmedel som används i Sverige anses inte hälsovådliga för människor, men är det definitivt för insekter.


Vissa ämnen kan ha allvarligare effekt  när de kombineras. Tillexempel anses de flesta hälsoskadliga ämnen göra större skada om man dessutom röker.

Specialister på detta steg är:

När det gäller hälsa: Läkare

Var försiktig när kunskapen kommer från olika lobbying- och liknande fackorganisationer.

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

 

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Till steg 4 klicka   

Till miljötrappans förstasida klicka   

miljötrappa färg.jpg