Det finns många ämnen som skadar vår hälsa.

 

Det är oftast en fråga om dos och hur vi exponeras.

Många av dessa ämnen är inte skadliga för "miljön"

miljötrappa färg.jpg
miljötrappa färg.jpg

Steg 3. Hälsa

Farilga ämnen

Exempel på några hälsoskadiga ämnen som vi bör beakta:

Radon, asbest, ciggarettrök, kvävedioxid, koloxid, sotpartiklar, nitriter-nitrater, många olika kolväten, VOC, bisfenol, Kreosot, partiklar i inandningsluften. träimpregeneringsmedel. PFAS-PFOS. Även irriterande lukter och buller kan ge hälsoproblem.

Narkotiska preparat, vissa svampar.

I många länder är följande ämnen problem: arsenik, bekämpningsmedel, radioaktiv strålning, rester från läkemedelstillverkning, fabriksutsläpp, sophögar, gruvor.

Troligen farliga

Hormonstörande läkemedelsutsläpp, mikroplaster. klorerade- bromerade och fluorerade kolväten som används som flamskyddsmedel, PFOS-PFAS, Teflon m m.

De bekämpningsmedel som används i Sverige anses inte hälsovådliga för människor, men är det definitivt för insekter.

 

Kombination


Vissa ämnen kan ha allvarligare effekt  när de kombineras. Tillexempel anses de flesta hälsoskadliga ämnen göra större skada om man dessutom röker.

Big Five för hälsan

  1. Rör på dig

  2. Mer fibrer, mindre socker

  3. Måttlighet och inga cigaretter

  4. Vitaminer och omättade fetter får du i dig genom att äta vegetabilier och fisk

  5. Socker, salt och fett lurar dig att äta för mycket

 

Big Five Miljö

  • Mer vegetabilier, mindre idisslare

  • Kräv bra och relevant miljömärkning

  • Inga fossila bränslen

  • Tillräckligt stora reservat

  • Kontroll över kemikalier

Demokrati är bra för hälsan

Internationell forskning visar bland annat:

Demokratier leder till högre livslängd, och radikalt minskad spädbarnsdödlighet. Demokratier spenderar dubbelt så mycket på sociala skyddsnät än slutna diktaturer.

Demokratisering leder till att länder lägger upp till 30 procent mer på utbildning.

Specialister på detta steg är:

När det gäller hälsa: Läkare, toxikologer

Var försiktig när kunskapen kommer från olika lobbying- och liknande fackorganisationer.

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Till steg 4 klicka   

Till miljötrappans förstasida klicka   

miljötrappa färg.jpg