top of page
000+5(4).jpeg

Modern beteendeforskning visar att vi människor agerar på kortsiktiga belöningar. Det är därför nödvändigt att handlingar som är bra för miljön belönas på kort sikt. Det är politikernas ansvar att skapa sådana strukturer.

Vad du bör göra som politiker. Här  

​​

Du som är privatperson

 

E-utbildningar. Här

5 akuta miljökrav. Här

Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Här

Tre frågor att ställa till dig själv

 1. Hur minskar jag mina koldioxidutsläpp?

 2. Hur minskar jag mina utsläpp av ämnen som inte bryts ner i naturen?

 3. Vad kan jag göra för den biologiska mångfalden?

Vad är ditt ansvar? Vad måste du göra?

 

Du har ett absolut ansvar att göra tre saker nämligen:

 1. Rösta på ett parti som genomdriver nödvändiga miljöåtgärder.

 2. Informera, utbilda och påverka dina politiker och ditt parti.

 3. Berätta för omställningsfördröjare att vi måste öka takten. 

Allt annat är mindre viktigt.

Ring en politiker!

Var väl förberedd med ett kort sylvasst budskap som har saklig grund.

Förklara även att, eftersom hen blivit vald så har hen ett personligt ansvar.

Bygg gärna en relation med politikern. Målet är ju att politikern ska bli en hjälte.

Du kan också ringa ansvariga tjänstemän, speciellt de som tar fram underlag till beslutande politiker.

Detta ska du kräva av dina politiker   5 akuta krav här

 • De ska införa heltäckande och ökande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. EUs modell med utsläppsrätter är det bästa i världen, men inte alls tillräckligt. (Nationellt och internationellt).
  Användningen av kol, olja och naturgas måste snabbstoppas.

​​

 • De ska stoppa de största utsläppen av koldioxid. (Nationellt och internationellt).
  När de inte går att stoppa ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS. Det gäller speciellt vid värmeverk, raffinaderier, ståltillverkning och cementtillverkning. Tekniken finns och är beprövad så det kan ske nu. 
   

 • De ska stimulera inlagring av kol i mark och skog.
  Det innebär att skogsbruket måste förändras. Längre omloppstider och förbättrade skogsbruksmetoder. Det innebär också att vi måste införa fler skogsreservat enligt kraven från COP 15.
  Det innebär också att jordbruket måste stimuleras så att mer kol lagras i jordbruksmark.
   

 • De ska se till så att vi får en snabb utbyggnad av miljövänlig kostnadseffektiv el. Så som vind och sol. Läs mer i utbildningsbrevet här
   

 • Akuta krav på Svensk skogsbruk här

Det är ofta ganska lätt för dig att bli kunnigare än dina politiker. Det är bra då  kan du hjälpa dem och du kan också ställa rätt krav på dem. Utbildningsbreven ger dig denna kunskap. Här

Egentligen är det inte så mycket mer du behöver göra. 

Alla måste vi göra det som är allra viktigast nämligen att kräva att just dina  politiker agerar.

Förutom det så kan du läsa listan här nedanför och välja det som passar dig.

​​

 • Det viktigaste du kan göra är att förklara för dina politiker att du tycker att miljön är viktig och att du kräver att Sverige ska följa de internationella överenskommelser som vi har lovat att följa.
  Det ska vara dyrt eller förbjudet att göra sådant som är skadligt, däremot ska det löna sig att göra bra saker. Kräv ett sådant regelverk av dina politiker.

 • Säg till dina politiker att du vill ha stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp och att avgifterna direkt ska utbetalas till invånarna. Till exempel så som Klimatsvaret förordar  www.klimatsvaret.se

 • Gå med i ett politiskt parti. Gå på möten och kräv att de agerar. Speciellt när det gäller nationell lagstiftning och i EU. Kräv att de förbättrar stöd- och avgiftssystemen.

 • Du ska också kräva att vi ligger i framkant och påverkar internationella organ och andra länder. Var noga när du väljer politiker. Stöd dina politiker med adekvat information. Hjälp dina politiker med att prioritera.

 • Kräv att du får information om vad det är som du köper. Vad har det för innehåll? Hur är det dokumenterat? Hur påverkar innehållet vår miljö? Fråga leverantören eller tillverkaren.

 • Köp miljömärkt och ta gärna reda på vad miljömärkningen innebär.​

 • Kräv miljömärkning och miljöinformation om biobränslen.

 • Kräv att dina politiker reformerar skogspolitiken så att vi uppfyller internationella överenskommelser.
  Det innebär att vi behöver mer långsiktigt skyddad skogsmark. Överenskommelser säger att sjutton eller trettio procent av alla typer av mark ska skyddas. För sverige betyder det att all icke kalhuggen mark behöver omedelbart och långsiktigt skydd. Det är bara några procent av marken som inte blivit kalhuggen.
  Om skog www.skogshubb.se

   

 • Konsumera inte i onödan.

 • Undvik:

  • Palmolja även den miljömärkta.

  • Fossila kol- och oljeprodukter,

  • Jätteräkor,

  • Energikrävande produkter,

  • Plast om du inte är säker på att plasten inte hamnar i naturen.  

  • Välj produkter som ger låga koldioxidutsläpp.

  • Om du äter kött så ska du försöka hitta kött från kor eller vilt som betat på oplöjd och ogödslad mark.

  • Ur koldioxidsynpunkt är vegetariskt bäst, därefter följer fisk, fågel, gris, får och kor som betat på oförstörd mark.

  • Minimera alla produkter som kommer från idisslare, främst kor.

  • Försök att undvika kemikalier som inte bryts ner i naturen. Det är svårt eftersom det inte deklareras. Vanligast är PFAS och liknande som finns i väldigt många produkter. Plaster som inte bränns upp riskerar att hamna i naturen som plastskräp eller mikroplaster.

 • Kräv en bättre miljömärkning av skogsprodukter. De nuvarande fungerar inte.

 • Kräv en bättre miljömärkning av fisk. De nuvarande fungerar inte.

 • Kräv att de produkter du köper är hållbara. Spårbarhet, transparens och revision. Livscykelperspektiv.

 • När du reser: Välj ett transportmedel som minimerar koldioxidutsläppen.
  Viktigast är att du minskar på ditt flygande.
  Om du har råd med elbil så är det bra annars kanske du  kan ersätta många bilresor med elcykel.
  Tåg och buss är bra.

 • Du kan sätta dina pensionspengar i hållbara fonder.

​​

 • Förstör inte mark med höga naturvärden (tämligen orörd skogsmark, ogödslade och oplöjda beten). Akta mark där människan har haft liten påverkan.

 • Försök att förbättra mångfalden på gräsmarker genom att inte klippa dem, istället ska du efterlikna betande djur eller slåttermarker. Om gräsmattor m m  

 • ”Städa” och ordna inte naturen.
  De flesta människor har en drift att förädla, vårda och ordna sådant de gillar. Natur är ömtåligt och ett vanligt fel är att vi, i all välmening, förstör det som vi vill skydda.

 • Gödsla inte gräsmarker. Akta våtmarker.

 • Tänk på att gamla träd inte gillar förändringar. Och tänk på att gamla träd reagerar mycket långsamt.

 • Ta bort invasiva arter.

 • All plast ska bort från naturen. Plast bryts inte ned det finfördelas till mikroplaster.
   

 • Var är din största miljöbelastning?
  Det finns bra verktyg på nätet pröva dem. Med största sannolikhet kommer den helt dominerande belastningen från dina flygresor. Flyg mindre och ät mindre oxkött så har du gjort rätt mycket.

   

 • Här nedanför kan du läsa vad politikerna bör göra. Läs det gärna så att du kan berätta för dem.

 • Du kan hitta konkreta förslag att driva. Se vad som skickats in till Miljötrappan. Klicka här 

Skaffa dig en utopisk målbild

Bilder av hur ett riktigt bra samhällen fungerar! De bilderna har en tendens att falla in i vårt undermedvetna och ge oss en riktning.

Målbilden behöver inte vara en bild, det kan vara så mycket mer. Skaffa dig gärna en målbild av ett riktigt bra samhälle så ska du se att det fungerar. Tänk på att målbilden inte behöver vara realistisk eller mätbar för att fungera. Dess uppgift är att bara finnas i ditt inre och då ger den dig automatiskt en riktning.

En bra politiker har alltid en utopi i sitt undermedvetna.

Vill du bli miljölobbyist?

Utbildningsmaterial finns hos Artister för Miljön. E-post utbildning, sex steg för lobbyister och kurser klicka

PR- handbok. Femton tips från Westander här

Påverka politiker,

en lathund

 1. Skambelägg politiker som tagit oss hit. Den farliga fienden finns=inkompetenta politiker. -Det är ditt fel om du tar fel beslut. Känn skam.
  Men du kan bli en hjälte!
   

 2. Förmedla kunskap, saklig information. Var kortfattad och ha bara ett budskap, visa vägen till bra beslut.
   

 3. Locka med guld och gröna skogar. Det blir bra för dig och världen om du tar rätt beslut. Även på kort sikt!
   

 4. Gemenskap. Vi som gör rätt gillar varandra.

Civilsamhällets eniga krav på regeringen klicka här

Prova på att vara lobbyist klicka här

 

Detta händer om vi inte agerar med tillräcklig styrka.  klicka här    

Vad kostar omställningen? Här

​​

Du som är politiker

​​

Allt för länge har vi vetat om problemen, vi vet vad som ska göras. Klimatkrisen är här.

En professor sa "Skit i principer, använd det som är bra"

Alternativ och effektiv handlingsplan 2023 här

5 akuta krav på politiker här

Korta budskap här

Läs på

Korta informativa utbildningsbrev för politiker. Precis det som alla politiker måste veta.. Här

Lita inte på lobbyister.

Även om de inte alltid ljuger så är deras information alltid vinklad och utvald så att det gynnar lobbyistens uppdragsgivare.

Lobbyisten ger dig information som är användbar för dig ändå ska du inte använda den informationen.

Se till så att det blir konkret handling!

Som politiker har du ett stort ansvar, du måste agera.
Se  till så att ditt parti driver miljöfrågorna på ett effektivt sätt. Kräv handling av de som bestämmer. Och du själv måste agera, nyttja din makt, alla har viss makt. Se till så att det blir konkret handling!

Det ska vara dyrt att förstöra och lönsamt att göra bra saker

Se till att skapa ett långsiktigt regelverk som ger trygghet och lönsamhet åt alla inblandade parter. Regelverket ska ha som målsättning att skapa "det goda samhället" där vi inte förstör vår jord. Det ska vara dyrt att förstöra och lönsamt att göra bra saker. Regler, lagar, avgifter, stöd är politikernas verktyg.

Genomför stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp med direkt återbetalning till invånarna. Till exempel så som Klimatsvaret förespråkar. Se www.klimatsvaret.se

 

Glöm inte kostnaden för att omhänderta utsläpp och dolda miljökostnader.

Gör kalkyler på rätt sätt. Glöm inte kostnaden för att omhänderta utsläpp och dolda miljökostnader.
Den som förorenar eller förstör ska betala för de åtgärder som behövs. Ofta blir då projektet olönsamt, då ska resurserna gå till projekt som är mer lönsamma. Lönsamt på lång sikt inkluderat miljökostnader.

Till exempel ska man aldrig bortse från kostnaderna för utsläpp och att förstöra orörd mark. Om marken redan är uppgrävd så är miljökostnaden mycket lägre. Inkludera kostnaden för utsläpp under produktionen. De flesta miljökostnaderna kan inte beskrivas i kronor och ören, men kom ihåg att kostnaden finns där ändå.

Sluta att kringgå internationella och nationella överenskommelser.

Till exempel när det gäller den biologiska mångfalden. Sverige motarbetar kraven från COP15, det borde vi inte göra.

EUs nya klimatpolitik är bäst i världen, men den är inte tillräcklig. Det är bindande lagar, men många länder bryter mot lagarna, även Sverige. Om länderna uppfyller kraven så bedömer man att koldioxidutsläppen minskar med c:a 5% per år. För att stoppa krisen anser man att det krävs en minskning med c:a 20 procent per år. 

Eftersom de nordiska länderna har möjlighet att vara föregångsland så måste vi vara det, för vår egen skull.

Påverka politiker i andra länder. Påverka våra internationella organisationer så att vi får bra internationella regelverk som leder till ett bra samhälle och inte förstör vår jord.

Ni som är politiker har makten att göra detta. Agera nu. 

Skaffa dig kunskap

Utbildningsbrev för politiker. Aktuella miljöfrågor, korta och informativa. Hittar du här.

På universiteten finns all kunskap lättillgänglig, ring dem och fråga. På tre samtal kommer du rätt. Det går snabbare att ringa än att e-posta. Ring växeln så kommer du rätt.

 

Även IVL och Naturvårdsverket är bra källor till kunskap. Lita inte på lobbyingorganisationer och branschorganisationer. IPCC och COP 15.

Pengar finns

Det gäller att mildra den mycket kostsamma klimatkrisen. Krisen är här och kostnaderna kommer att stiga dramatiskt. I andra kriser har vi snabbt fått fram pengar (pandemin, Ukraina och andra krig).

Dessutom har vi goda chanser att tjäna pengar på omställningen. Om omställningen görs på rätt sätt så kommer vi att blir rikare i ett bättre samhälle.

Rättvis omställning är möjlig

Vid alla förändringar så blir några drabbade och andra får det bättre. Det finns en stor risk att rädslan för att få det sämre hotar viljan till att ställa om. Detta går inte att lösa med vackra ord. Omställningen måste ske på ett sätt så att medborgarna accepterar förändringarna. Då krävs det en grundtrygghet så att så många som möjligt får vara med och de som halkar efter ska fångas upp och stöttas. Just detta är de nordiska länderna bra på.

Omställningen kan göras rättvis om vi lämnar gammalt ideologiskt tjafs och fokuserar på rätt saker.

 

Europeiska rådets vetenskapliga klimatråd

Det görs för lite rapport 2024

https://www.europaportalen.se/2024/01/eus-klimatrad-mycket-mer-maste-goras

Hela rapporten finner du här

Viktiga frågor för politiker att arbeta med:

 • Öka takten.
  Användningen av kol, olja och naturgas måste snabbstoppas.

 • Stoppa de största utsläppen av koldioxid. (Nationellt och internationellt).
  När de inte går att stoppa ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS. Det gäller speciellt vid värmeverk, raffinaderier, ståltillverkning och cementtillverkning. Tekniken finns och är beprövad så det kan ske nu. 

   

 • Stimulera inlagring av kol i mark och skog.
  Det innebär att skogsbruket måste förändras. Längre omloppstider och förbättrade skogsbruksmetoder. Det innebär också att vi måste införa fler skogsreservat enligt kraven från COP 15.
  Det innebär också att jordbruket måste stimuleras så att mer kol lagras i jordbruksmark.

   

 

Dessutom

 • Se till så att storskalig produktion av vind- och solkraft kommer igång. Vindkraft ska byggas till havs och på kalhuggen mark. Stimulera utvecklingen av mer hållbar teknik. Reformera och påskynda tillståndsgivningen. Förbättra ekonomin för de som vill bygga hållbar vind- och solkraft.
   

 • Reformera skogspolitiken så att vi uppfyller internationella överenskommelser. Det innebär att vi behöver mer långsiktigt skyddad skogsmark och nya regler för skogsbruk.
  COP 15 kräver att trettio procent av alla typer av mark ska skyddas. För Sverige betyder det att all icke kalhuggen mark behöver omedelbart skydd. I mellansverige är mindre än fyra procent skyddat. (Riksrevisionen).

  Få fart på återvätningen av utdikade torvmarker.
  Akuta krav på Svenskt Skogsbruk här 

 • Investera inte i sådant som kräver stål, betong, olja, kol och gas.
  Tyvärr är vi i en situation där vi inte kan använda stål och betong. Produktionen släpper ut för mycket koldioxid. Fram till att vi har koldioxidneutrala alternativ så kommer vi att använda det vi har, men vi kan minimera mängden stål och cement. Det gäller fram till att det finns koldioxidneutrala alternativ.

 • Förbättra internationella överenskommelser om kemikalier. Kräv stopp för miljögifter. Tillämpa försiktighetsprincipen på nya kemikalier.
  Det akutaste är PFAS och Bisfenoler och att stoppa spridningen av mikroplaster.

​​

 • ​Skapa regelverk som stimulerar miljövänlig produktion och fördyrar miljöskadlig produktion.​
  Den som förorenar  och förstör ska finansiera både sina egna miljöåtgärder och kostnader för att ta fram miljövänligare metoder. Det måste bli dyrt att förstöra. Regler, lagar och avgifter är politikerns verktyg.

 • Skapa ett regelverk som optimerar med avseende på både produktion och kolinlagring.
  Exempel: När vi producerar mat så har vi på ett mycket framgångsrikt sätt optimerat produktionen av mat. Vi producerar mer mat på mindre marker. Detta har vi gjort genom enveten och kvalificerad forskning, utveckling och utvärdering med fokus på mängden mat som produceras.
  Genom att optimera livsmedelsproduktionen på både kolinlagring och mängden mat så kan vi snabbt öka kollagringen i mark. Kräv att bidrag, avgifter, tilldelning av forskningsresurser och utvärdering optimeras med avseende på både produktion och kolinlagring.

   

 • Lämna omedelbart  ECT 
  Sverige bör omedelbart säga upp ECT-avtalet. Det är ett internationellt handelsavtal som skyddar investeringar i kol och olja. De som investerat i kol och olja kan få stora skadestånd när länderna stödjer omställningen.  Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Nederländerna har redan beslutat att lämna ECT. Ryssland och ett fyrtiotal andra länder är kvar. Sverige är kvar och motsätter sig till och med förändringar i avtalet. ECT betyder Energy Charter Treaty, på svenska Energistadgefördraget.

   

 • Se till så att Chicagoavtalet om beskattning av flygbränsle anpassas till dagens situation.
   

 • Förbjud omedelbart försäljningen av nya bilar som drivs av fossila bränslen.
   

 • Se till så att så många som möjligt kan övergå till att resa kollektivt.
   

 • Ta ut avgifter från de som förorenar.  Använd gärna pengarna till att stötta de som drabbas.
   

 • Avskaffa omedelbart alla subventioner till fossil energianvändning.
   

 • Minska köttanvändningen i alla offentliga sammanhang. Speciellt kött från idisslare. 
   

 • Stoppa och fördyra försäljning och produktion av sådant som inte bryts ner till ofarliga ämnen. (PFAS m m)
  Speciellt om nedbrytningsprodukterna är bioaktiva.

   

 • Skapa ett regelverk som omöjliggör att banker och finansinstitut finansierar olja, kol och gas. Börja med de som är offentligt styrda.
   

 • Se till så att det införs ett reklamförbud mot fossilreklam på samma sätt som man förbjudit tobaksreklam.
   

 • Du måste vara ett gott föredöme inför dina väljare. Det innebär att du måste delegera ditt deltagande i möten som kräver resor, speciellt med flyg. Berätta vilka flygregler du har satt för dig själv.
   

 • Lägg ner Skogsstyrelsen och Skogshögskolan. De som arbetar med kolinlagring och biologisk mångfald flyttas till Naturvårdsverket, länsstyrelser eller Lantbruksuniversitetet. De som arbetar med skogsbruk ska skogsindustrierna bekosta.

 • Staten finansierar läkemedel. Ställ krav på att läkemedlen som staten finansierar tillverkas på ett miljöriktigt sätt.
  Speciellt i Indien är det ett problem och därifrån kommer nästan all antibiotika. Det går att tillverka utan att antibiotika läcker ut i omgivningen. Redan nu har vi rutiner för att ställa krav på innehåll och spårbarhet. Ställ även miljökrav.

 • ​Se till så att avlopp och avfallshanteringen sker så att miljögifter inte släpps ut. Det innebär att förorenat oftast ska brännas.

 • Ge inte tillstånd för sådant som är dåligt. (Sånt som håller oss kvar i fossilberoendet eller sprider gifter, eller förstör mark som är viktig för den biologiska mångfalden)​​

 • Se till så att utsläpp inte påverkar känsliga och ovanliga marker och vatten.

 • Skötsel av gräsmattor, parker, trädgård, vägrenar klicka här   

 • Tvinga producenter att redovisa hur deras produkter påverkar miljön. Då måste man kunna spåra tillverkningen och deklarera innehåll.

 • Se till så att det utvecklas ett fungerande system för miljömärkning och miljöinformation om biobränslen
  Det nuvarande fungerar inte..

 • Förbättra miljömärkningen av alla skogsprodukter. Den nuvarande fungerar inte. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna. 

 • Fiske.
  Förbättra miljömärkningen av fisk. Den nuvarande är för dålig. Ställ krav. Lyssna på vetenskapen inte på branscherna.
  Det innebär omedelbart trålstopp inom territorialvattnet, 12 sjömil. Stopp för bottentrålning i svensk ekonomisk zon och senare i hela Östersjön. Verka för stopp för stora trålare som tar upp hela bestånd, det finns bättre källor till djurfoder. 

 • Kräv att de produkter som säljs är hållbara. Åtminstone ska konsumenten kunna välja hållbara produkter. Miljötullar, spårbarhet, transparens och revision.

 • Kräv att spillvärme tillvaratas. Till exempel från datahallar och industrier.

 • Tänk på att det billigaste och effektivaste är att fossila bränslen stannar i jorden.

 • Fiske och jakt:
  Se till så att forskare bestämmer storleken på fiskekvoter.
  Se till så att fisket bedrivs så att populationer inte utrotas. Det innebär att vi inte kan ha stora trålare.
  Det innebär också att även det småskaliga fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.
  Regleringar är nödvändiga, mycket beroende på att moderna fiskemetoder är så effektiva. Reglering, avgifter och miljötullar är nog nödvändiga.
  Fisket på internationellt vatten måste regleras och övervakas på ett bättre sätt.
  Flytta ut trålgränsen och förbjud bottentrålning i svensk ekonomisk zon.

 • Många politiker känner sig kallade att arbeta med att kompensera skador. Du kan läsa om det här

 • Du kan hitta konkreta förslag att driva. Se vad som skickats in till Miljötrappan. Klicka här 

 

Diplomati eller förhandling?

Diplomati, då kan man gemensamt söka efter bra lösningar.

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Miljöåtgärder ska bygga på vetenskaplig grund och det som måste göras skall göras.

"Diplomati är bättre än förhandling. Då kan man gemensamt söka efter bra lösningar"

Skaffa dig en utopisk målbild

Bilder av hur ett riktigt bra samhällen fungerar! De bilderna har en tendens att falla in i vårt undermedvetna och ge oss en riktning.

Målbilden behöver inte vara en bild, det kan vara så mycket mer. Skaffa dig gärna en målbild av ett riktigt bra samhälle så ska du se att det fungerar. Tänk på att målbilden inte behöver vara realistisk eller mätbar för att fungera. Dess uppgift är att bara finnas i ditt inre och då ger den dig automatiskt en riktning.

En bra politiker har alltid en utopi i sitt undermedvetna.

Big five för politiker

 1. Öka takten.

 2. Användningen av kol, olja och naturgas måste snabbstoppas.

 3. Stoppa de största utsläppen av koldioxid.

 4. Stimulera inlagring av kol i mark och skog.

 5. Förbjud kemikalier som inte bryts ner i naturen

Läs mer här

Alternativ och effektiv handlingsplan 2023 här

Rättvis omställning

Civilsamhällets eniga krav på regeringen klicka här

Vad kostar en snabb och effektiv omställning?

Frågan är viktig och faktiskt mycket enkel att svara på. Men svaret är lite komplicerat. Verkligheten är sådan att vi tjänar på att göra omställningen snabbt. Om vi sölar eller struntar i uppvärmningen kommer kostnaderna att bli enorma. 

Redan nu är kostnaderna som klimatförändringen åsamkar långt större än vad vi investerar i omställningen. Dessutom orsakar fossilberoendet krig, fattigdom, orättvisor och konflikter.

Några blir rika på klimatförändringarna, de vill hindra omställningen och det gör de effektivt.

Det som kostar minst är att snabbt göra oss fossiloberoende och effektivisera skog- och jordbruk så att mer kol lagras i marken.

Detta händer om vi inte agerar med tillräcklig styrka  klicka här    

Hållbarhetsråd för bostadsrättsföreningar och för dig som bygger om klicka  

Hållbarhetsråd för skogsägare klicka  

Hållbarhetsråd för dig som sköter gräsmarker, trädgårdar och parker klicka 

Hur hittar du kunskap?

Kunskapen finns, det är dumt att uppfinna och utveckla sådant som man redan vet.

Problemet är inte att det saknas kunskap problemet är att du inte vet.

På universiteten finns all kunskap lättillgänglig, ring dem och fråga. Även IVL är en bra källa till kunskap. Sveriges Radios Vetenskapsredaktion gör lättillgängliga och sakliga program. Du kan också leta i "Andra miljösidor m m" i toppmenyn.

 

Lita inte på lobbyingorganisationer och branschorganisationer. De väljer ut sånt som gynnar deras uppdragsgivare.

Använd ”tresamtalsmetoden”, den fungerar nästan alltid.

Ring ett universitet eller naturvårdsverket. Du kommer till en person som inte vet, men hen har en aning om vart du ska vända dig. Ring dit och du kan vara säker på att där finns någon som vet vem du ska ringa till.

På tre samtal har du kommit rätt och du kan lyssna på en riktigt kunnig person.

Enkel och bra miljöutbildning i form av korta informativa brev hittar du här

Läs om lobbyister, tankesmedjor och institut klicka här  

Politker
Kostar

Prioriterade budskap här

Ta ställning så här

Herrarna är från en utställning av Lotta Lagercrantz. Målningen också.

miljötrappa färg.jpg
bottom of page