miljötrappa färg.jpg

Steg 5. Skönhet, människor, kultur, aktsamhet

När ska vi vara extra försiktiga?

Ska vi skydda ett naturområde, ett hus, en park bara för att den är vacker?

Ska vi kunna läsa historiska skeden i det vi ser omkring oss?

Vad är viktigt att skydda?

miljötrappa färg.jpg

Nedskräpning är fult

Förstörelse av natur- och kulturmiljöer irriterar. Oftast handlar det om okunskap.

 

Landskap som växt fram under lång tid brukar bli vackra. 

Vi måste bevara de få områden/ytor som vi inte har förstört.

Det ligger i männsikans natur att uppmärksamma det som är vackert och speciellt. Vi tycker om det och dras till det som ger landskapet karaktär. Det är bra, men tyvärr ligger det också i vår natur att "förädla", påverka och därigenom förstöra det som vi tyckte var så fint. Vi ger oss speciellt ofta på sådant som ger karaktären till det skyddsvärda.

Tillexempel så vill det flesta som bygger ett nytt hus lägga det på den vackraste platsen på tomten. När huset ligger där så är den vackraste platsen borta.

Det är också mycket vanligt att när en skyddsvärd plats har identifierats så kommer markägaren eller kommunen dit och, i all välmening, förädlar, fixar, synliggör, lyfter fram och plötsligt har det fina försvunnit. 

Oftast beror det på okunskap och att den okunniga inte vet om att hen är okunnig.

Så: Var försiktig med det som ger karraktär. För det mesta ska du inte röra det som du vill skydda och bevara. 

Parker, anläggningar, naturområden, friluftsområden

Var försiktig med det som redan finns på plats. Utgå från träd, berg och sluttningar som redan är på plats. Vad växer redan på marken, ska man behålla det? Kan man behålla natur som den är? Kan man göra så lite som möjligt? Det är alltid miljövänligast!

Synliggör det som finns på plats och låt historien vara tydlig. Det är roligt och  utvecklande att se i naturen hur historien utvecklats. Bevara och lyft fram historien, ge folk möjlighet att upptäcka. Allt i parken behöver inte vara serverat.

Det är miljövänligt att spara på resurserna. När det gäller parker så innebär det att vi inte ska plantera onödigt stora träd, små träd växer och blir stora. Det innebär att vi ska låta gräsmattor komma av sig själva och inte klippa onödigt mycket. Det innebär att vi ska använda lokala plantor och frön. Avsteg från dessa principer kan man gott göra, men aldrig av slentrian.

Ett vanligt skäll till att gräva, schakta, plantera stora träd och rulla ut gräsmattor är att ”så brukar man göra”, det är inte ett acceptabelt skäl eftersom ”det man brukar göra” inte är miljövänligt.

”Det är utvecklande för människor som ska njuta av parken att få följa med i hur naturen utvecklas och förändras. En nyanlagd park är nästan alltid tråkig eftersom den bara är det den är. Om parken istället får utvecklas och leva med tydliga spår av historia, biologiskmångfald, natur och skönhet då utvecklas människor tillsammans  med parken” En naiv utopi eller sanning?

 

Hur mycket ska anläggaren/arkitekten/trädgårdsmästaren/ägaren synas? Hur mycket ska naturen/historien synas? Vad är vackert? Tänk på det.

Trädgård-park-grönområden-friluftsområden-reservat.

I trädgården syns trädgårdsmästaren, i reservatet syns natur och historia. Hur vill du att det ska vara?

Var försiktig, tänk framåt. Oftast är det bästa att göra så lite som möjligt.

 

Om gräsmarker, grönytor klicka    

Specialister på detta steg är:

Historiker, biologer, antropologer, arkeologer, arkitekter, landskapsarkitekter,  trädgårdsmästare.

Var försiktig när kunskapen kommer från olika lobbying- och liknande fackorganisationer.

 

En forskare kan skaffa sig specialistkunskap på många vägar och ha fina titlar. Oftast är titeln beskrivande.

 

Tänk på att en specialist är kunnig på sitt område och inte nödvändigtvis är lika klok på närliggande frågor, så lyssna noga speciellt på resonemangen. Acceptera när specialisten säger att hen inte vet, men även då kan specialistens spekulationer vara viktiga.

Till Miljötrappans första sida klicka     

miljötrappa färg.jpg