top of page
miljötrappa färg.jpg

Att komma med på listan

För att din organisation eller ditt företag ska få stå med i listan så kräver vi att du accepterar Miljötrappans syn på miljöfrågor och att du i möjligaste mån agerar ”rätt”

Du har en speciell situation och du är kunnigare än någon annan i de frågor som gäller ditt företag.

Det kan synas som våra krav är små, men så är inte fallet. Vi överlåter åt dig att själv förklara hur du arbetar för miljön och det förklarar du på ditt eget sätt, troligen gör du detta på din egen hemsida.

För oss är det viktigaste att du accepterar synsättet och att du agerar.

Om Du accepterar ovanstående och vill vara med på listan så skickar du en epost till info@winkir.se 

Hur kan du använda Miljötrappan i din information?

Miljötrappan är ingen miljömärkning, du får inte använda Miljötrappan som en garanti för att det du gör är miljövänligt. Vi är rädda för det som kallas ”greenwashing”.

Du får däremot gärna säga att du arbetar efter Miljötrappans principer och berätta om allt bra du gör.

Miljötrappan är främst en hjälp i ditt interna arbete.

Om vi tycker att du missköter dig tar vi bort dig från listan.

 

Tillbaka

Vi anser att det är din kund och du själv som ska avgöra om du gör tillräckligt. Ditt ansvar är att göra det tydligt hur du agerar. Först då kan kunden och allmänheten göra bra bedömningar.

miljötrappa färg.jpg
bottom of page