miljötrappa färg.jpg

Vad händer om vi fortsätter som nu?

Det finns goda argument för att stoppa klimatförändringarna, ta kontroll över giftutsläpp och stoppa utrotningen av arter. Det finns gedigen kunskap om hur vi ska få stopp på de farligaste miljöproblemen. Ändå visar erfarenheten att det är stor risk för att vi inte kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna.

 

När du fattar beslut kan det vara bra att veta vad som händer om vi inte vidtar de nödvändiga åtgärderna.

 

Det som händer är:

 

Havsytan kommer att stiga så att många människor tvingas att flytta. Det handlar om hundratals miljoner människor, så flyktingproblematik kommer att explodera. Många kommer att dö i förtid.

 

Miljontals arter kommer att utrotas. Även många däggdjur.

 

Det innebär stora förändringar av alla ekosystem med matbrist och massutrotningar som resultat. Huruvida människan kommer att överleva är osäkert.

Stora områden som idag är bördiga kommer att bli öknar. Andra områden kommer att drabbas av översvämningar och stormar.

På kort sikt kommer stora samhällsförändringar att framtvingas, om det i framtiden kommer att finnas mänskliga samhällen vet vi inte.

Vi måste vidta de nödvändiga åtgärderna. Ta ditt ansvar låt oss agera nu.

Detta kan du göra klicka här   

 

Tillbaka   

miljötrappa_svartvit.jpg