top of page

Så tas beslut idag.

Med hjälp av lobbyister.

Politiker och offentliganställda tjänstemän vill göra ett bra jobb. De vill ta bra beslut. De har ofta mycket att göra. De kan inte veta allt, de behöver ständigt adekvat information.

Lobbyingorganisationerna har proffs som tillhandahåller just den information som gör det enkelt för politikerna  och tjänstemännen. Dessa lobbyister får betalt av de som vill ha ut ett visst budskap. De säger att de vill informera, men deras uppdrag är att påverka.

Lobbyisterna får  ofta betalt av stora rika organisationer såsom oljebranschen, skogsindustrin, kemikalieindustrin och fiskindustrin. Detta är inte konstigt eller skumt. Det är självklart att lobbyisterna gör sitt jobb, det vill säga förmedlar uppdragsgivarnas budskap.

Lobbyingorganisationer har ofta förskönande namn så som tankesmedjor, konsulter eller institut. De kan också vara branschorganisationer eller till och med statliga såsom skogsstyrelsen.

Lobbyister paketerar information för att politiker och tjänstemän ska ta beslut som gynnar uppdragsgivarna.

Pröva att bli Lobbyist

 

Ett bra sätt att minska lobbyisternas makt är att ”stjäla” deras metoder. Det är faktiskt enklare än att jobba som lobbyist än att slita med opinionsbildning eller folkbildning. Så här gör du:

 

  1. Samla kunskap.

  2. Prioritera 

  3. Hitta lösningarna

  4. Identifiera nyckelpersonerna

  5. Hör av dig

  6. Följ upp

 

Börja med en noga utvald nyckelperson.

Komprimera ditt budskap så att du kan få fram det på några sekunder. Hisssamtal brukar man kalla det. Därefter kommer den du pratar med att acceptera eller ställa en fråga. Nu är ni igång! Håll dig till det budskap som du förberett, sväva inte ut, ett litet steg i rätt riktning är en seger för dig, avsluta och var nöjd över det lilla steget.. Lycka till.

Så här gör Artister för Mijön när de jobbar som lobbyister.

Alla kan bli lobbyister ett utbildningsbrev här 

Vill du bli miljölobbyist?

Utbildningsmaterial finns hos Artister för Miljön. E-post utbildning, sex steg för lobbyister och kurser klicka

 

PR- handbok. Femton tips från Westander här

 

Uppmaning

Alla ni som är politiker och offentliganställda tjänstemän. Ni måste sluta upp med att lyssna på lobbyingorganisationer.

Bra och snabb kunskap kan du alltid få med tre telefonsamtal.

1. Ring till ett universitet och be att få tala med någon, vem som helst. Hen kommer att hänvisa dig till någon annan.

2. Ring denna andra och du kan vara säker på att hen vet vem eller vilka som har den kunskap du behöver.

3. Ring och prata med denna forskare som gärna hjälper dig, det är hens jobb.

Inget sätt kan vara snabbare. Inget annat sätt kan ge bättre kunskap.

 

 

Här kan du läsa om hur en lobbyingorganisation kan fungera

av Erik Winqvist

Lögnen som drivkraft. Det var menat som ett skämt, men blev till sanning.  

Under mitt arbete med föreningen Artister för Miljön fann vi att vi hade en ”ovänförening” som heter Artister Mot Miljön. Detta tyckte vi var roligt och Lasse Åberg hade redan gjort en snygg logga. Så vi satte igång.

Per Fenger Krog ritade och jag skrev vitsiga texter. Vi lät AMM bli en lobbyingorganisation som hjälpte den som betalade bra. Det var kul att hålla på. I vår värdegrund kan vi läsa ”Lögnen är alltid det bästa och görs trovärdig genom att upprepas. Eller genom att man har ett irrelevant korn av sanning.”

AMM var ett skämt, men visade sig vara sanning. Ju mer jag jobbade med sajten ju mer såg jag att ironin beskrev verkligheten. Du kan själv besöka organisationens hemsida och läsa. Det är kul. Men på än gång hemskt. Jag undrar varför så många politiker och tjänstemän låter sig luras. Varför? www.artistermotmiljon.se

 

Två exempel på lyckade kampanjer

”Ukraina svälter därför måste vi tråla i Östersjön”. Snyggt formulerat, går rätt in i hjärtat, fungerar. Verkligheten är att 20 stora trålare fiskar upp 95% av fisken och att den går till minkfoder.

”Det hållbara svenska skogsbruket är något att vara stolt över.” Svenska myndigheter driver på för att kalhyggen ska hållbarhetsmärkas av EU. Påståendet att kalhyggen är hållbara är en fungerande lögn. Det är lönsamt med kalhyggen, men en katastrof för den biologiska mångfalden och kalhyggen släpper ut stora mängder koldioxid. Över 97% av skogsbruket i sverige bedrivs med kalhyggen.

Lögnen är det bästa vapnet.

 

Om du vill anlita en tankesmedja/informationsorganisation/fackorganisation/institut så vänd dig med trygghet till AMM. Vi hjälper dig med allt du behöver så länge du betalar bra.
 www.artistermotmiljon.se

Målning och Herrarna av Lotta Lagercrantz

bottom of page