top of page

Rättvis omställning

Rättvisetänket får inte utarma effektiviteteten i omställningen, tvärt om. Det gör att de nödvändiga besluten accepteras av folket. Rättvisetänket ska fungera som smörjolja när man genomför de nödvändiga åtgärderna.

Man kan kalla det för politisk ingenjörskonst.

Rättvis omställning är det vetenskap?

Denna text kommer att vara mer filosofisk än vetenskaplig, det ligger i frågans natur. Det är också svårt att vara ideologiskt neutral i dessa sammanhang. Men partipolitiskt oberoende går det bra att vara.

Vad är rättvisa? Går det att uppnå rättvisa?

Alla vill att det ska vara rättvist, men det brukar vara stora skillnader mellan vad olika människor tycker är rättvist. Ofta känner vi oss förfördelade och tycker att just jag eller just vi är orättvist behandlade.

Det finns ofta orsaker och förklaringar till orättvisor, men även om vi förstår hur orättvisan uppkommit så har vi svårt för att acceptera att det är orättvist. Världen och livet är inte rättvist, det får vi leva med.

Men det hindrar inte att vi bör arbeta för att göra det så rättvist och bra som möjligt.

Man hamnar ofta i konflikt när man diskuterar rättvisa, det brukar bero på att man har olika mål med diskussionen. Vi vill gärna vara snälla, men vi tycker inte om när vi får det sämre.

Måste några få det sämre när vi skapar rättvisa? Ibland är det så men inte alltid. Oftare än vi tror så är rättvisa bra för alla inblandade parter.

Skillnaden mellan rättvisa och solidaritet.

Solidaritet är något annat än rättvisa. Solidaritet innebär att man ”hjälper” de som är orättvist behandlade. Man behöver inte nödvändigtvis skapa rättvisa. Istället letar man efter bra lösningar. Solidaritet är mycket enklare än rättvisa. Det är nästan omöjligt att skapa rättvisa, men solidarisk kan man vara när man vill.

Det är klokt att söka rättvisa och vara medveten om att man inte kan nå hundra procent rättvisa. Det är enklare och kanske ändå bättre att vara solidarisk och söka efter bra lösningar.

Det som hänt och det som kommer att hända.

De rika länderna har orsakat klimatkrisen genom att släppa ut koldioxid. De rika länderna har minskat den biologiska mångfalden genom att exploatera marken. Likadant är det med de rika individerna.

För att stoppa klimatkrisen krävs att både fattiga och rika samarbetar. Det är inte rättvist, men det är nödvändigt.

Om vi inte stopparuppvärmningen kommer alla att drabbas, men värst drabbas de fattiga. Det kommer till exempel märkas genom att deras mark blir till hav.

När priserna på att släppa ut koldioxid ökar så drabbas de fattiga mest eftersom de inte har pengar att betala med. Kan vi motverka detta? Självklart kan vi det, om vi vill.

Kan vi ta rättvisa politiska beslut?

Våra beslut kan vara mer eller mindre rättvisa. När priserna på att släppa ut koldioxid ökar så kan vi använda de ökande inkomsterna på mer eller mindre rättvisa sätt. I bland annat Canada så använder man koldioxidinkomsterna till att skapa rättvisa genom att betala ut intäkternas till medborgarna, lika mycket till alla. Då får de som släpper ut koldioxid betala för den skada de gör. De som släpper ut lite koldioxid behöver inte betala lika mycket. De fattiga tjänar på det hela genom att de får mer pengar tillbaks, procentuellt. Är det rättvist?

När den markägare som har bevarat den biologiska mångfalden får sin mark belagd med nyttjandeförbud, det är nödvändigt för att rädda den biologiska mångfalden. Är det rättvist att hjälten straffas? Knappast.

Istället måste vi belöna hjälten, det ska betalas av de som förstört. Det är rättvist, eller vad tycker du?

Vem har orsakat klimatkrisen?

Alla vi som vetat om faran är skyldiga. Alla som levt från 1970 talet har vetat om faran. Vi har inte gjort tillräckligt. Är det rättvist att vi kräver höga pensioner och rätt att konsumera? Trots att vi orsakat klimatkrisen.

En solidarisk och kanske rättvis lösning vore att de som släppt ut mest koldioxid betalar mest. Det är så praktiskt att de som släppt ut mest koldioxid är de med höga pensioner. Är en klimatskatt på höga pensioner rättvist?

Det finns också ett samband mellan stora förmögenheter och stora koldioxidutsläpp. Hur ska vi hantera det?

Vems ska betala den nödvändiga omställningen? Alla likamycket? De fattiga? De rika? De med stora pensioner?

 

Lagstiftarnas ansvar

Det är bråttom med omställningen. Vi får inte låta ideologiska tankevärldar begränsa oss. Vi måste tillsammans leta efter bra lösningar. Marknaden kan inte sköta allt, detaljerade planer kan inte sköta allt, förbud och stöd kan inte sköta allt. Vi måste använda alla till buds stående medel för att skapa bra lösningar som ger ett bra samhälle. Rättvist och solidariskt. Där människor får möjlighet att utvecklas och tillsammans bygga ett bra samhälle.

Rättvisan skapas när politikerna tar rättvisa beslut och det är ofta specifika konkreta lagar och förordningar som kan göras mer eller mindre rättvisa. Det är alltså viktigt att politikerna inkluderar rättvisetankar när de fattar beslut.

Rättvisetänket får inte utarma effektiviteteten i omställningen, tvärt om. Det gör att de nödvändiga besluten accepteras av folket. Rättvisetänket ska fungera som smörjolja när man genomför de nödvändiga åtgärderna.

Man kan kalla det för politisk ingenjörskonst.

Alliansen för Rättvis omställning ARK

ARK är en sammanslutning av civilsamhällets föreningar och organisationer. Allt från miljöföreningar, kyrkor och fackförbund. Tillsammans representerar de miljontals svenskar.

Alla utbildningsbreven

 1. Östersjön

 2. Klimat

 3. Vindkraft, solkraft, våg- och strömkraft

 4. Energilagring

 5. Kärnkraft

 6. Biologisk mångfald

 7. Skogsbruk

 8. Kemi

 9. Rättvis klimatomställning

 10. Upphandlingar

 11. Verktyg för att styra mot en bättre miljö

 12. Vetenskap kontra förhandlingar

 13. Att älska Sverige

 14. Big five för politiker

Här finns alla breven.

Big five för politiker

 • ​Öka takten.
  Investera i omställningen. Skapa ett regelsystem som belönar hållbara alternativ. Förbättra styrning och samordning. Genomför omställningen på ett så rättvist sätt som möjligt.

   

 • Användningen av kol, olja och naturgas måste snabbstoppas.
  Inför snabbt heltäckande och ökande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. Nationellt och internationellt.

   

 • Stoppa de största utsläppen av koldioxid.
  När de inte går att stoppa ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS. Det gäller speciellt vid värmeverk, raffinaderier, ståltillverkning och cementtillverkning. Tekniken finns och är beprövad så det kan ske nu. Nationellt och internationellt.

   

 • Stimulera inlagring av kol i skog och mark.
  Det innebär att skogsbruket måste förändras. Längre omloppstider och förbättrade skogsbruksmetoder. Det innebär också att vi måste införa fler skogsreservat enligt kraven från COP 15.
  Det innebär också att jordbruket måste stimuleras så att mer kol lagras i jordbruksmark.

   

 • Kemikalier
  Se till att striktare följa försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier, Riokonventionen

bottom of page