top of page

Vad kostar elproduktion?

En kWh kostar:

Ny vindkraft                                             14 - 40 öre
Solel              
                                          10 - 40 öre
Befintlig kärnkraft i Sverige                   20 – 35 öre
Befintlig vattenkraft                                ännu billigare
Råolja                                                       30 – 80 öre

 


Ny kärnkraft:
Siffrorna är osäkra. D
etta är de beräkningar som är allmänt accepterade. De är optimistiska, kanske glädjesiffror. Forskningen kring SMS, små serietillverkade kärnkraftverk indikerar ungefär samma priser.


England                                                    165 öre
Beräknat i Frankrike och Finland           125 -135 ör

Siffrorna kommer från professor Tomas Kåberger Chalmers tekniska högskola avdelningen för fysisk resursteori. 2023

Ny kärnkraft (SMR) enligt Vattenfall.       90 -112 öre

Uppgifterna kommer från leverantörer av SMR 2024

Elproduktion 

r kan du se hur elen produceras och säljs i Norden och Baltikum. Svenska Kraftnät​.

Elektriciteten just nu. Import, export.

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/

Lagring av energi

Utvecklingen har gått fort. Det finns många bra sätt att lagra energi, det är ingenjörskonst.  se här

bottom of page