top of page
  • De som tjänar på fossilsamhället har stora resurser som hjälper dem att få ut sina budskap.

  • Det finns många effektiva sätt att flytta fokus från det som är viktigast.

  • Det modernaste sättet är att lyssna, hålla med och sedan göra som man vill.

Fördröjare

Omställningsförsenare.

På senare tid har klimatförnekare ersatts med omställningsförsenare. De erkänner att uppvärmningen är ett problem, men de arbetar för att fördröja omställningen. Varför? Och vad använder de för argument?

Argument som omställningsfördröjarna brukar använda

Vi är de vuxna i rummet, det måste få ta rimlig tid.

Detta argument var relevant för trettio år sedan, men nu är det tyvärr inte längre relevant. Den koldioxid som släpps ut försvinner inte. Om vi inte snabbstoppar koldioxidutsläppen nu så kommer kostnaderna och lidandet att bli oerhört.

Vi kan fånga in koldioxiden.

Det är sant att vi måste fånga in koldioxiden där mycket koldioxid släpps ut. Men det är orealistiskt att tro att vi kan fånga in så mycket koldioxid så att vi kan fortsätta att bränna fossila bränslen. Kol, olja och gas måste stanna i marken. Och det är  bråttom.

Vi har bra lösningar.

Det är sant att det finns bra ösningar, men alla som är bra innebär att vi måste snabbstoppa kol, olja och gas. Att presentera kul uppfinningar och spektakulära lösningar är greenwash som ofta får oss att flytta fokus från det som är viktigt.

Vi satsar stenhårt på plaståtervinning, kärnkraft eller något annat som är bra.

Det är ett sätt att invagga oss i en falsk trygghet. Det är greenwash. De lågt hängande frukterna kan vi plocka om vi vill, men vi måste göra det som är viktigt.

En snabb omställning är farligt.

Det är inget annat än skrämselpropaganda. Det är mycket farligare att fortsätta som nu.

Skrämsel för förändringar.

Människor upplever förändringar som farligt och blir rädda. När man blir rädd så begränsas synfältet. Uppvärmningen är farlig. Det är inte omställningen som är farlig.

Just nu är fel tid.

Det är så mycket krig och elände som vi först måste åtgärda. De som påstår detta har inte insett att många av dagens konflikter får näring av fossilmarknaden.

Svält och många konflikter beror på uppvärmningen. Vi får inte fred och välstånd innan vi blivit oberoende av olja och stoppat uppvärmningen.

Långsiktiga mål

Långsiktiga mål kan ofta vara ett sätt att slippa göra något nu.

Lyssna, håll med och gör sedan som du vill.

Det kanske modernaste sättet. Det har visat sig fungera, speciellt om man har stora resurser. Det kallas repressiv tolerans .

Politisk greenwash

En mycket vanlig metod. Tillämpar de ovanstående argumenten. Fokus flyttas när man påstår eller gör något som verkar bra eller viktigt, men är tämligen betydelselöst.

Dåliga affärer

Man letar upp någon som gjort en dålig affär inom den "gröna" ekonomin. Att affären blivit dålig kan ha många olika orsaker.

Tillsätt en utredning

Ett klassiskt och ofta använd verktyg är att tillsätta en utredning trots att vi redan har tillräcklig kunskap. Ofta upprepar man utredningar med några års mellanrum. Utredningarna kommer fram till samma saker varje gång. Ett typexempel är alla upprepade stora skogsutredningar som alltid utmynnar i samma förslag.

Varför?

Det är många som tjänar pengar på fossila bränslen. Många har byggt sin trygghet på fossila bränslen.

De är oroliga för att de ska få det sämre. De återfinns inom alla olika verksamheter. 

Så här fungerar det

De som tjänar på uppvärmningen har gott om pengar och får ut sina argument via duktiga lobbyister, de kan jobba långsiktigt och de är effektiva. De erbjuder ofta trygghet och ekonomisk tillväxt, trots att det är just det som uppvärmningen omöjliggör.

De som kommer att tjäna pengar under och efter omställningen saknar resurser, de har i alla fall oerhört mycket mindre resurser än de som tjänar på uppvärmningen.

Omställningen kräver förändringar och det gör människor rädda. Även små förändringar upplevs som hotande. De borde vara rädda för uppvärmningen men i stället blir de rädda för omställningen.

De fem viktigaste åtgärderna för att rädda världen. Akuta krav här

Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Här

Utbildningsbrev. Korta och informativa på vetenskaplig grund här

bottom of page