top of page

 • Utbildningsprogram, korta E-brev fakta, miljökommunikation m m. här.
   

 • Konspirationsteorier och klimatförnekare här
   

 • Lobbyister, tankesmedjor, institut m.fl. här .

 1. Läs på

 2. Formulera ett hissbudskap

 3. Kontakta en makthavare

 4. Följ upp

Vi har korta enkla utbildningsbrev för dig som vill bli miljölobbyist. här

Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Här

Kommunicera miljöfrågor.

Använd bilder, metaforer, berättelser ur livet  och bygg det på fakta.

Som skådespelare och artist vet jag att man kommunicerar bäst med undertexter, bilder, berättelser och liknelser.

Fakta och resonemang är viktiga, men kommunicerar dåligt.

 

Tillexempel kan jag på scen säga att ”kärlek är viktigt”. Det är sant och går fort att säga, men det kommunicerar först när man ”krånglar till det”. Skriver en dikt eller låttext, en teaterpjäs, gärna en dramaserie eller något annat.

Det blir långt, spännande, berörande och mycket intressant. Det påverkar och berör. Kort sagt, det kommunicerar med berättelser.
 

Musik, till exempel, har kanske den optimala undertexten. Den kommunicerar, påverkar helt utan faktafull tydlighet.

Likadant är det nog när man ska kommunicera miljöfrågor, man måste använda undertexter, bilder och berättelser.

 

Men det kan gå fel.

Samhället är fullt av missbrukade ”undertexter”.

Historien och nutiden är full av diktatorer, maktfullkomliga starka människor som med bilder, historier och resonemang driver fram krig, förtryck och korruption. De bygger sina resonemang på falsk eller irrelevant kunskap, men bilderna är tydliga och engagerar.
Så får vi inte göra när vi ska kommunicera miljöfrågor.

Vi måste bygga våra berättelser på sånt som vi vet är sant. Lyssna på forskarna och bygga berättelserna på verkligheten.

 

Här finns underlaget så att du kan skapa berättelser och undertexter.

På Miljötrappan finner du inte undertexter, bilder, liknelser, metaforer. Det är även ont om resonemang. Här hittar du de ”trista fakta” som du kan bygga dina intressanta, berörande kommunicerande berättelser på.

 

Gör så här.

Så mitt råd är att du bygger dina egna berättelser om miljöfrågor. Använd dem, berätta. 

Se hur de tas emot och anpassa dina metaforer, de ska sätta spår och utmynna i handling hos mottagaren.

När dina berättelser har saklig grund kommer mottagarens handlingar vara bra för miljön. Med hjälp av Miljötrappan kan du bygga på saklig grund.

Lycka till

 

Erik Winqvist
Artist och skapare av Miljötrappan

Reflektion

Modern beteendeforskning visar att vi människor agerar på kortsiktiga belöningar. Det är därför nödvändigt att handlingar som är bra för miljön är belönas på kort sikt.

 

Det är politikernas ansvar att skapa sådana strukturer. Det är vore också bra om sådant som är dåligt för miljön på lång sikt bestraffas med omedelbara avgifter eftersom det är de omedelbaras problemen och möjligheterna som styr vårt handlande.​​

"Diplomati är bättre än förhandling. Då kan man gemensamt söka efter bra lösningar"

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Man ska istället söka efter bra lösningar. Med bra lösningar behöver man inte förhandla och kompromissa. Bra lösningar bygger på saklig grund och ska genomföras.

Kulturarbetare och många andra kan kommunicera bra lösningar. Låt oss göra det.

Utbildningsprogram

E-brev om hur du kan skapa förändring här.
Effektiv miljökommunikation. Aktuella miljöfrågor m m.

miljötrappa färg.jpg
bottom of page