top of page

Svensk Miljöinformation

Svensk Miljöinformation är en förening som vill förmedla saklig miljöinformation på vetenskaplig grund. Målgrupp är politiker och andra beslutsfattare. Ett bra och hållbart samhälle är vår målbild.

Föreningen arbetar utan ekonomiska intressen och är partipolitiskt obunden.

 

Föreningen startades av Erik Winqvist som arbetat med miljöfrågor hela sitt liv. Han har engagerat sig för biologisk mångfald, klimat och mot spridning av kemikalier som inte bryts ner i naturen. Han är pensionerad artist och har varit verksam inom näringslivet bland annat som vd för ett miljökonsultbolag och styrelseledamot i Artister för Miljön.

 

Föreningen driver webbplatserna Miljötrappan www.miljotrappan.se, Miljöhubben www.miljohubb.se, Skogshubben www.skogshubb.se, och utopihubben Bra Framtid www.braframtid.se , samt den satiriska sajten Artister mot Miljön www.artistermotmiljon.se

 

När föreningen grundades hette den Progressive Living och är nu under namnändring till Svensk Miljöinformation.

Organisationsnummer 769618-8106

 

Kontakt: info@winkir.se

Mer om Erik Winqvist finner du på www.winkir.se .

bottom of page