top of page

 

Politikernas verktyg

 

Hur får vi en effektiv miljöpolitik? Vilka styrmedel fungerar?

 

Ska vi låta marknaden styra eller ska vi ha fler regleringar eller kanske mera stöd eller ska vi ha höga avgifter eller är förbud det allra bästa?

Av ideologiska skäl brukar folk hävda att det ena är effektivare än det andra. Låt oss i stället undersöka när det ena är bättre än det andra. Det är nämligen situationen som avgör. Ibland kan marknaden lösa ett problem. Ibland behövs förbud. Så långt är det enkelt.

 

Det är också så att om man väljer att använda marknadskrafterna för att styra omställningen måste man se till så att marknaden regleras. Pengar kan styra åt rätt håll eller åt fel håll. Det krävs regleringar och kanske stöd och avgifter om pengarna ska styra åt rätt håll.

 

Marknadskrafterna fungerar snabbt och effektivt så länge det är lönsammast att göra rätt. Det räcker inte med att det är lönsamt att göra rätt, det måste vara lönsammast. Annars fungerar inte marknaden för att styra mot ett bra samhälle.

Regleringar är tvingande och brukar fungera bra, men det är ofta krångligt. Även regleringar kan bli kontraproduktiva eftersom vi ofta hittar sätt att kringgå regleringar. Regleringar blir ofta dyra och hämmande. Men de är nödvändiga. Det är viktigt hur regleringar utformas.

Stöd. Att stödja utvecklingen åt rätt håll fungerar bra. Det kan bli dyrt, men man kommer dit man vill. Problemet är att man ofta inte vet vart man vill. Man tror att något är bra och så stödjer man utvecklingen åt det hållet. Det kan bli en besvärande byråkrati kring stöden. Marknadskrafterna kan inte ersätta stöden eftersom marknaden alltid prioriterar det som är lönsammast, det som man tjänar mest pengar på. Framförallt fungerar kortsiktig lönsamhet. Stöd är nödvändigt när vi vill ha utvecklig.

Avgifter fungerar bra för att styra utvecklingen. Koldioxidavgifter gör så att koldioxidutsläppen minskar. Därom är forskningen solklar. Avgifter är ett sätt att styra marknadskrafterna till att fungera så att det blir bra.

Förbud är bra, det fungerar när det är något som vi vet att vi inte vill ha. För att förbud ska fungera måste man ha en fungerande kontroll och revision.

 

Allt detta måste politikerna förstå och utnyttja.

Lathund för politiker

  • Stoppa farlig verksamhet med förbud.

  • Minska skadlig verksamhet med avgifter.

  • Stimulera den bra framtiden med stöd.

 

Källkritik är nödvändigt. Att hitta bra källor är ändå bättre.

Dina beslut ska komma ur att vi vill varandra väl, inget annat.

Diplomati

 

Då kan man gemensamt söka efter bra lösningar

Ofta försvinner miljöfrågorna när förhandlingarna börjar. En miljöfråga byts bort mot en fråga som kanske handlar om pensioner. Det är konstigt eftersom behovet av miljöåtgärder kvarstår oberoende av förhandlingen. Det blir kompromisser där ingen blir särskilt nöjd.

Miljöåtgärder ska bygga på vetenskaplig grund och det som måste göras skall göras.

"Diplomati är bättre än förhandling. Då kan man gemensamt söka efter bra lösningar"

Skaffa dig en utopisk målbild

Bilder av hur ett riktigt bra samhällen fungerar! De bilderna har en tendens att falla in i vårt undermedvetna och ge oss en riktning.

Målbilden behöver inte vara en bild, det kan vara så mycket mer. Skaffa dig gärna en målbild av ett riktigt bra samhälle så ska du se att det fungerar. Tänk på att målbilden inte behöver vara realistisk eller mätbar för att fungera. Dess uppgift är att bara finnas i ditt inre och då ger den dig automatiskt en riktning.

En bra politiker har alltid en utopi i sitt undermedvetna.

Hitta kunskap med vetenskaplig grund

Det är oftast lätt att hitta kunskap.

Kunskap finns, problemet är att du och många andra saknar den.

Tre telefonsamtal.

1. Ring eller maila till ett universitet och be att få tala med någon som kan svara på frågorna om ditt ämne. Hen kommer att hänvisa dig till någon annan.
 

2. Ring denna andra person och du kan vara säker på att hen vet vem eller vilka som har den kunskap du behöver.
 

3. Ring och prata med denna forskare som gärna hjälper dig, det är hens jobb.

Inget sätt kan vara snabbare. Inget annat sätt kan ge bättre kunskap.

Källkritik är nödvändigt. Att hitta bra källor är ändå bättre.

Miljötrappan innehåller kortfattade basfakta och användbara länkar. En pedagogisk kunskapsbank. Miljötrappan undviker kontroversiella frågor, undviker nyheter, debatter och personfixering. Den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Försöker undvika vetenskapens språk för att det ska gå lätt att förstå.
www.miljotrappan.se

 

Miljöhubb är ett enklare sätt att nå samma kunskap som finns på Miljötrappan.
www.miljohubb.se

 

Trappan och hubben är taktiska verktyg när man är osäker eller har glömt bort hur det är. Man kan också använda dem när man läst något nytt som man misstänker kommer från lobbyister.

 

Skogshubb. Information om skog, skogsbruk och skogspolitik. Det är skillnad på skog och trädplantager. Reservat behövs om vi vill bevara den biologiska mångfalden, biotoper oh habitat.
www.skogshubb.se 

 

Utopihubb. Bra Framtid. Hur ska vi kunna skapa ett bra samhälle om vi saknar bilden av det goda samhället?
Utopier verkar i vårt undermedvetna och leder oss i rätt riktning.
www.braframtid.se

 

Artister Mot Miljön är en ovänförening. Det började som ett skämt, men blev en tydlig bild av hur lobbyister påverkar politiker och andra makthavare. Med sarkasm och roliga bilder verkar de som lobbyister för en ekonomiserad framtid med mycket kol och olja.
www.artistermotmiljon.se

Lobbying

 

Artister för Miljön vill påverka politiker. Gärna med lobbyisternas verktyg. Till skillnad mot de stora lobbyisterna är AfM helt transparenta. Det kan de vara eftersom de arbetar på vetenskaplig grund och har som enda mål att vi ska få ett bra och hållbart samhälle.  Nästan alla andra tankesmedjor, institut, akademier och andra informationsorganisationer måste ta hänsyn till sina uppdragsgivare och finansiärer.

Vill du se hur Artister för Miljön försöker påverka politiker? här

Artister Mot Miljön är också helt transperanta. De är en lobbyorganisation som arbetar för en ekonomiserad värld med mycket kol och olja. Det började som ett skämt, men blev till ett målande exempel på hur lobbyorganisationer fungerar här

bottom of page