top of page

Fossila subventioner

Man kan tycka att vi borde minska subventionerna till fossilindustrin, men det gör vi inte. Tvärtom subventionerna ökar. Enligt IEA (Internationella energirådet) ökade de kraftigt under 2022.

Subventionerna överstiger de investeringar som görs i omställningen.

Vid COP 26 i Glasgow 2021 lovade länderna att fasa ut subventionerna, så har inte skett.

Varför?

Man har inte lyckats införa ett  system som drabbar fossilindustrin istället stöttar man den. Det huvudsakliga skälet till detta är att det är svårt. Och att politikerna verkar handlingsförlamade. Det är ett enormt tryck från allmänheten på att det ska vara billigt att konsumera energi. Naturligt vore då att accelerera utbyggnaden av de billiga och miljövänliga energislagen. Men i stället sitter vi fast i att investera i fossila bränslen, -det är ju något som vi kan och har erfarenhet av. Det rullar på.

Den genomreglerade energimarknaden genererar enorma vinster och allmänheten tycker inte att dessa vinster ska gå till staten och energiföretagen.

Att släppa fri energimarknaden och ta bort alla styrmedel skulle inte fungera, det skulle bara bli värre. Det är komplexa system som påverkas av så mycket mer än tillgång och efterfrågan. Investeringarna är stora och långsiktiga, hur man än vänder sig så är politikernas beslut avgörande.

Därför måste politikerna ta sitt ansvar och reformera regleringarna så att vi stimulerar grön energi och hushållande. Dessutom måste vi öka avgiftsbeläggningen av skadlig energi.

 

Försök görs men det är tandlöst. Det ser vi genom att följa utvecklingen av koldioxidutsläpp och subventionerna till fossila bränslen.

Vi måste snabbt införa system som:

Ökar takten i omställningen.

Reformera energimarknaden och göra det rättvist. Det finns fungerande system.

Snabbstoppar användningen av kol, olja och naturgas.
Inför omgående heltäckande och ökande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. Nationellt och internationellt.

​​

Fångar in de största utsläppen av koldioxid.
Där det inte går att stoppa användandet direkt ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS och BECCS såsom för värmeverk, raffinaderier, ståltillverkning och cementtillverkning. Tekniken finns och kan användas nu. Nationellt och internationellt (EU).

 

Stimulerar inlagring av kol i mark och skog.
Förändra skogsbruket. Kraftigt ökad andel skogsreservat (enligt kraven från COP 15). Längre omloppstider. Förbättrade skogsbruksmetoder. Förbättrade jordbruksmetoder.

Tillbaks till klmatpåverkande gaser klicka

bottom of page