Systersidor till Miljötrappan

En hubb

Dagens medielandskap behöver nya arenor. här är ett typexempel Klicka

Skogstrappan om miljövänlig skogsvård

hittar du på www.skogstrappan.se   

Skog och Saxofon   www.skogochsaxofon.se    

Om en föreställning och svensk skog, skogsbruk och skogspolitik. Här finns också mycket information om skog.

Bra framtid

En hubb för utopier, olika postiva framtidsvisioner

www.braframtid.se

Festalius

Det goda samhället. Vi befinner oss i framtiden.

En realistisk utopi, en vision. 

Det skulle bli en teaterföreställning, men tyvärr blev det en tråkig teaterföreställning.

Så det blev ett konstprojekt. Det är processkonst så genom att läsa detta så har du blivit en del av verket.

I Festalius är miljöbelastningen under kontroll, människor har schysta arbetsvillkor, ingen svälter, demokratin fungerar. Korruption och utpekande av syndabockar lyser med sin frånvaro. Mobbning är kontrolerat. Männsikor har märkt att det fungerar att vara snälla och ärliga. Hjälpsamheten blommar och varje individ får många möjligheter att skapa sig ett gott liv.

Festalius har en ambassad i Sverige och en informatör som heter Frej Ahlqvist. Han informerar.

Om du är nyfiken?  www.festalius.se  Finns på Facebook, Instagram och Youtube.

Svensk Musik och Teater  www.musikochteater.se    

Föredrags hållare  www.erikwi.se