miljötrappa färg.jpg

Systersidor till Miljötrappan

Bra Framtid

Hur ska vi kunna skapa ett bra samhälle om vi saknar bilden av det goda samhället?

En hubb för utopier, olika postiva framtidsvisioner.

www.braframtid.se

Skog och Saxofon      

Om en föreställning och svensk skog, skogsbruk och skogspolitik. Här finns också mycket information om skog och biologisk mångfald.

www.skogochsaxofon.se 

Skogstrappan
Om miljövänlig skogsvård

www.skogstrappan.se   

Festalius

Det goda samhället. Vi befinner oss i framtiden.

En realistisk utopi, en vision framtagen av erik Winqvist. 

Det skulle bli en teaterföreställning, men tyvärr blev det en tråkig teaterföreställning.

Så det blev ett konstprojekt. Det är processkonst så genom att läsa detta så har du blivit en del av verket.

I Festalius är miljöbelastningen under kontroll, människor har schysta arbetsvillkor, ingen svälter, demokratin fungerar. Korruption och utpekande av syndabockar lyser med sin frånvaro. Mobbning är kontrolerat. Männsikor har märkt att det fungerar att vara snälla och ärliga. Hjälpsamheten blommar och varje individ får många möjligheter att skapa sig ett gott liv.

Festalius har en ambassad i Sverige och en informatör som heter Frej Ahlqvist. Han informerar.

Om du är nyfiken?  www.festalius.se  Finns på Facebook, Instagram och Youtube.

En hubb

Dagens medielandskap behöver nya arenor. här är ett typexempel

Du kan se vad Svensk Musik och Teater arbetar med.

Klicka

Svensk Musik och Teater 

www.musikochteater.se    

Föredrags hållare 

www.erikwi.se