top of page

Tidslinje

 

14 000 miljoner år sedan, pang, universum bildas
4 600 miljoner år sedan, solsystemet bildas
3 700 miljoner år sedan, liv uppstår i havet
2 000 miljoner år sedan, första liv med cellkärna
1 200  miljoner år sedan, evolutionen exploderade med sexuell fortplantning,
470 miljoner år sedan, första växterna på land
430 miljoner år sedan, första djuren på land
250 miljoner år sedan, Panguea (den stora kontinenten) går sönder
200 miljoner år sedan, första däggdjuren, första fåglarna
150 miljoner år sedan, våra kontinenter uppstår
66 miljoner år sedan, meteoriten som orsakade dinosauriernas utdöende
60 miljoner år sedan, första primaterna
6 miljoner år sedan, människors och schimpansers utvecklingslinjer delas


300 000 år sedan, människan uppstår
125 000 år sedan, senaste mellanistidsperioden (var 10 000 år lång)
20 000 år sedan, senaste istiden störst
10 000 år sedan, jordbruk, tamdjur, första städerna, istiden tar slut, levande gran på fjället finns kvar.
3 500 år sedan, bronsålder
2 700 år sedan, järnålder
1 300 år sedan, Birka finns
200 år sedan, industrialiseringen
150 år sedan,  järnplog ersätter åder i Sverige, diken sprängs
70 år sedan, datorer
30 år sedan, mobiler

Tillbaks

bottom of page